Navigation
Home Page

Dosbarth Mr Hughes

Croeso nôl

Still image for this video

Llais #TeuluTon

Still image for this video
Neges bwysig gan blant yr ysgol i ddweud diolch wrth bawb sydd yn ein helpu. A thank you from the children of YGGTonyrefail to all those who help us. Diolch yn fawr. 🌈 #TeuluTon ‬

Llais y Disgybl

Amserlen Gwaith Cartref Wythnos 8 / Week 8 Homework Timetable (01/06/2020)

Ebost Mr Hughes-

Hughesa412@hwbcymru.net
 

Gwaith Gwych - Gweithgareddau'r Enfys / Rainbow activities

Gwaith Gwych - Fideo am y Rhif 7

Still image for this video

Gwaith Gwych - Cyflwyniad PwerPwynt am y Rhif 7

Gweithgareddau Hanner Tymor / Half-Term Activities (25/02/2020)

Gwaith Cartref Wythnos 1-7/ Homework Weeks 1- 7

 

Gwaith Cartref Wythnosau 1-7

Mae amserlen ac adnoddau Gwaith Cartref Blwyddyn 4 ar tudalen dosbarth Mr Phillips.

Mae amserlen ac adnoddau Gwaith Cartref Blwyddyn 5 ar tudalen dosbarth Miss Hughes.

 

Homework  Weeks 1-7

Homework timetable and resources  for Year 4  are available on Mr Phillips' class page.

Homework timetable and resources  for Year 5  are available on Miss Hughes' class page.

 

Diolch/Thank you

Mr Hughes

Fideo Fi - Creu Sgons

Fideo Ymchwiliad Gwyddonol / Science Investigation Video

Still image for this video

Gwaith Gwych Dosbarth Mr Hughes #Dysgu o Bell

#Teulu Ton

Still image for this video

Prosiect Bylbiau Gwanwyn

perfformiad o'r Sioe 'GLO' yn Theatr y Savoy

Ymweliad i Barc Treftadaeth Rhondda

Gwyddoniaeth - Her Amddiffyn Wy

Sioe Mewn Cymeriad am David Davies

Gweithdy Barddoniaeth gyda Gwynfor Dafydd

Blwyddyn 4

Ein dosbarth / Our class

Top