Navigation
Home Page

Cymraeg

Wyt ti'n deall yr hyn mae'r athro yn gofyn?

Anhapus gyda'r gefnogaeth rwyt ti'n ei gael yn yr ysgol?

www.tribiwnlysanghenionaddysgolarbennig.llyw.cymru/plant-phobl-ifanc

Top