Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn

Hwyl am y tro! Goodbye for now!

Still image for this video

Amser Stori Diwrnod Elfed Story Time - Menter Gorllewin Sir Gar

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Amser Stori | Story Time - Ffrindiau Elfed - Menter Gorllewin Sir Gar

Gan | By: David Mckee Diolch i Drefwen am ei cydweithrediad Thank you to Drefwen for their co-operation

Grid Gwaith Cartref 13.7.20-17.7.20

Croeso nôl

Still image for this video

Gŵydd ar y Fferm

A bilingual adaptation of Laura Wall's popular story book 'Goose on the Farm'. Sophie has an unusual best friend, a goose, and this one's a real one not a te...

Grid Gwaith Cartref 29.6.20-10.6.20

Ryan a’i wobr ben-blwydd

Still image for this video

Dewch i ganu - Dacw mam yn dwad

Dewch i ymuno gyda ni i ganu hwiangerdd.

Beth Nesaf?

Still image for this video

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Amser stori gyda Mrs Nadimi

Still image for this video

Lliwiau'r Enfys

Cân lliwiau Cyw | Cyw's Colours Song

** Tasg hyfryd ar gyfer y penwythnos / A lovely weekend task **

A wnewch chi greu enfys gyda'ch plentyn a thynnu ei lun / llun yn ei ddal - gallwch ychwanegu neges os mynnwch. / Could y please create a rainbow with your child and take a picture of them holding it. You may add a message if you wish.

Anfonwch y llun ar ebost i mi ar NadimiM@Hwbcymru.net Dydd Iau, 21ain o Fai / Please email your picture to me at NadimiM@Hwbcymru.net by Thursday, May 21st.

Diolch / Thank you !

Apiau Cymraeg / Welsh Apps

Grid Gwaith Cartref (4.5.20-15.5.20) "Cwtsh"

“Sanau Newydd Sali”

   *Newyddion*

Gallwch nawr lawrlwytho app ‘J2Launch’ i ddefnyddio HWB ar dabled neu ffôn. Danfonwch e-bost i ni gael gweld eich ymdrechion/gwaith/ffotograffau! 


NadimiM@Hwbcymru.net

 

     *News*
you can now download the ‘J2Launch’ to use HWB on a tablet or phone. Email us your work/masterpieces/photographs so we can see your efforts!

 

NadimiM@Hwbcymru.net


  

Sanau Newydd Sali

Stori Sanau Newydd Sali

Grid Gwaith Cartref "Sanau Newydd Sali"

Tasgau Ychwanegol

 

Taith natur / Nature walk

 

Wrth i chi fynd am dro edrychwch am yr adar yma.

Sawl un allwch chi weld ?

 

When you are out on your daily walk look out for these birds.

How many can you spot ?

Log tywydd / Weather log

 

Siaradwch a'ch plentyn am y tywydd. Beth am gadw log dyddiol ?

Talk to your child about the weather. How about keeping a daily log ?

#Teulu Ton

Still image for this video

Gweithgareddau STEM y Pasg / STEM Easter activities

Tyfwch enfys / Grow a rainbow

Ymunwch a'r hwyl !! - Darllennwch stori "Rydyn ni'n mynd i Hela Arth" gyda'ch plentyn a rhowch arth yn eich ffenest. Ewch am dro i weld sawl arth arall welwch chi yn ffenestri tai eich ffrindiau ysgol. 

Join in the fun !! - Read the story "Rydyn ni'n mynd i Hela Arth / We are Going on a Bear Hunt" and put a teddy in your window. Go for a walk and see if you can spot any other teddies in your school friends' windows.

Stori Rydyn ni'n mynd i hela arth

Syniadau crefft y Pasg i gadw'r plant yn brysur.   Rhagor o syniadau i chi yn y ffeils PDF islaw.

Some Easter craft ideas to keep the children busy ! More ideas in the PDF files below. 

Wythnos gwyddoniaeth / science week

Creu bwyd adar / making bird food

Top