Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn

Picture 1

Ymunwch a'r hwyl !! - Darllennwch stori "Rydyn ni'n mynd i Hela Arth" gyda'ch plentyn a rhowch arth yn eich ffenest. Ewch am dro i weld sawl arth arall welwch chi yn ffenestri tai eich ffrindiau ysgol. 

Join in the fun !! - Read the story "Rydyn ni'n mynd i Hela Arth / We are Going on a Bear Hunt" and put a teddy in your window. Go for a walk and see if you can spot any other teddies in your school friends' windows.

Stori Rydyn ni'n mynd i hela arth

Syniadau crefft y Pasg i gadw'r plant yn brysur.   Rhagor o syniadau i chi yn y ffeils PDF islaw.

Some Easter craft ideas to keep the children busy ! More ideas in the PDF files below. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2

Wythnos gwyddoniaeth / science week

Creu bwyd adar / making bird food

Creu bwyd adar / making bird food 1
Creu bwyd adar / making bird food 2
Creu bwyd adar / making bird food 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Top