Navigation
Home Page

Dosbarth Miss Hughes

Atgofion Blwyddyn 6

Still image for this video

Croeso nôl

Still image for this video

smiley Neges i Flwyddyn 5

Mae amserlen ac adnoddau Gwaith Cartref Blwyddyn 5 ar dudalen dosbarth Mr Hughes.

Homework timetable and resources  for Year 5  are available on Mr Hughes' class page.

 

Diolch/Thank you

smiley Neges i Flwyddyn 6 o Ysgol Llanhari

Helo ddisgyblion Blwyddyn 6,  

Yn rhan o’n hymgais i wneud y broses o drosglwyddo i flwyddyn 7 ym mis Medi mor llyfn â phosibl i chi, rydym wedi rhoi pecyn o weithgareddau at ei gilydd i’w cwblhau gartref.  Athrawon o wahanol adrannau’r adran uwchradd sydd wedi eu paratoi. 

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at gael gweld eich gwaith, ond yn fwy byth at eich gweld chi unwaith eto pan fyddwch yn ymuno â theulu Llanhari yn ffurfiol ym mis Medi. 

 

As part of our mission to make your transition into Year 7 in September as smooth as possible, we have put together a pack of tasks for you to complete at home. Teachers from different departments in the Secondary department have set and put them together for you.  

We very much look forward to hearing from you.  We are all very excited to see you once again when you formally join Teulu Llanhari in September. 

 

Am y tro, cadwch yn ddiogel.

Cofion cynnes 

 

Mrs Catherine Webb                                                    Mrs Rhian Phillips

Pennaeth Cynorthwyol                                                 Pennaeth

 

Mae'r cyfarwyddiadau a'r gweithgareddau ar wefan yr ysgol ar y dudalen - 'Trosglwyddo o Fl 6 i Fl7' o dan y teitl - Heriau Trosglwyddo

 

Diolch

Miss Hughes

😀 Diolch yn fawr am eich lluniau hyfryd 🌈

Still image for this video

Llais y disgybl

Amserlen Gwaith Cartref Wythnos 8 / Week 8 Homework Timetable (01/06/2020)

Gweithgareddau Hanner Tymor / Half-term activities (25/05/2020)

Grid Gwaith Cartref wythnos 7 (18/05/2020)

Esiampl o farddoniaeth / cerdd

ADOBE SPARK - Y rhif 7.mp4

Still image for this video

Adnoddau Wythnos 6 / Week 6 Resources (11/05/2020)

Atebion Rhifau Rhagorol

Gwaith Gwych Dosbarth Miss Hughes #dysgu o bell

Cyfarwyddiadau ar sut i gynnal arbrawf gwyddoniaeth - Ydi tymheredd yn cael effaith ar sut mae pȇl yn bownsio?

Still image for this video

#Teulu Ton

Still image for this video

Eisteddfod Ysgol

Perfformiad o'r sioe 'GLO' yn Theatr y Savoy

Diwrnod prysur o ffilmio ym Mharc Treftadaeth y Rhondda ar gyfer y sioe 'GLO'

Gwersi Clocsio gyda Tudur Phillips

Gweithdy drama ar gyfer perfformio y sioe 'GLO'

Gweithdy recordio trac 'Y Chwyldro Diwydiannol' efo Mei Gwynedd

Sioe Mewn Cymeriad - David Davies Llandinam

Prosiect Bylbiau Gwanwyn

Gwers sgiliau Rygbi 🏉

Diwrnod trosglwyddo yn Ysgol Llanhari

Yr Adran Iau yn cefnogi Cwpan Rygbi’r Byd 🏉 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Top