Navigation
Home Page

Dosbarth Mr Phillips

Blwyddyn 6 LLythyr Caniatad Ffilmio / Year 6 Filming Permission Slip

Mabolgampau 2022

Twrnament WSFA Drenewydd

Llangrannog: llythyr i rieni Blwyddyn 6 / Letter for Year 6 parents

Llythyr Covid 19 Letter to Parents

Da iawn, Nia, am nofio 2 filltir! (3200m) :)

Le temps

Still image for this video

Sioe Buddug

Still image for this video

Sioe Nadolig YGG Tonyrefail 2021 🎄

Eira’n Cwympo ❄️ ⛄️

Still image for this video

Elfies

Still image for this video

Mwy o Elfies

Still image for this video

Pŵer pedal Ynni Da

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau

Still image for this video

Diwrnod Shwmae Su’mae

Still image for this video

Diwrnod Shwmae Su'Mae 2021

Rhieni Bl6 Cyfarfod Rhithiol Ysgol Llanhari Virtual Meeting Yr6 Parents

LLythyr Trosglwyddo YSGOL LLANHARI Transition Letter

Top