Navigation
Home Page

Siarter Iaith / Welsh Language Charter

Criw Cymraeg 2022-23

Llongyfarchiadau i’r Criw Cymraeg ar ennill gwobr arian y Siarter Iaith!

Still image for this video

Y Criw Cymraeg!

Diwrnod Seren a Sbarc Day!

Still image for this video

Tasg llafar Blwyddyn 6 - Beth mae’r iaith Gymraeg yn ei olygu chi?

Still image for this video

Gêm Buarth

Still image for this video

Cyfarfod y Criw Cymraeg!

Blwyddyn 6 yn perfformio MAKATON ‘Disgyn am yn ôl’

Still image for this video

Llythyr i rieni / Letter to parents

Ymadroddion Syml i'w defnyddio gartref / Simple Phrases to use at home

Dwy Iaith ... dwywaith y dewis! Two languages ... Twice the choice!

Top