Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn

Ras Wy ar Lwy Bechgyn Derbyn

Ras Wy ar Lwy Merched Derbyn

Ras Bechgyn

Still image for this video

Ras Merched

Still image for this video

DIWRNOD Pontio - Plant meithrin yn ymweld a'r dosbarth Derbyn!

Dathlu Diwrnod Disgo Dwylo!

Dydd Mercher Mwdlyd - Awn am dro o amgylch yr ysgol!

Dyma Ni!

Pethau Bychain Pitw

Lluniau Trychfilod

Y lindysyn llwglyd iawn

Dathlu Dydd Gwyl Dewi!

Datblygiad Mathemategol - Siapiau 2D

Diwrnod Santes Dwynwen

Bore Coffi McMillan

Tric A CHLIC

Dydd Mercher Mwdlyd

Rydyn NI'N MYND I HELA ARTH