Navigation
Home Page

Caru Canu

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol. A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Mr. Hapus Ydw i (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach. A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Caru Canu | Pen Ysgwyddau (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol yn cyflwyno rhannau o'r corff (Pen, ysgwyddau, coesau, traed) A fun traditional Welsh children's song introducing body parts. (Head, shoulders, knees, toes)

Cân Rap Wyddor Cyw | Welsh Alphabet Rap Children's Song

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Welsh Alphabet Song

Dyma'r wyddor yn Gymraeg! Am fwy o hwyl dewch i https://s4c.cymru/cyw Here's the Welsh alphabet! For more Welsh games, shows and songs, visit https://cyw.cymru/en/

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and programmes - s4c.cymru/cyw

Top